سلب مسئولیت عمومی

VooTours تمام تلاش خود را می کند تا اطلاعات و نرخ های نمایش داده شده در این وب سایت در تاریخ انتشار دقیق باشد. ممکن است تغییراتی در شرایط یا شرایط بازار پس از تاریخ صدور رخ دهد که ممکن است باعث شود اطلاعات نمایش داده شده در این وب سایت دیگر دقیق نباشد یا منعکس کننده موقعیت فعلی نباشد. VooTours بدینوسیله صریحاً از هرگونه وکالت ، ضمانت یا تعهد در رابطه با صحت ، کامل بودن ، کیفیت یا کفایت هر یک از مطالب این وب سایت صرف نظر می کند. همه پیشنهادات ، قیمت ها و شرایط فروش ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کنند.

VooTours مسئول هیچ زیانی نیست، اگر به هر دلیلی، کارت اعتباری / اعتباری، آدرس صورتحساب و / یا شماره تأیید اعتبار کارت را به موقع تأیید نکنید و ما مسئول تغییرات نرخ ها و یا هر اتهام دیگری نیستیم که ممکن است در فرآیند تأیید یا صدور صورت حساب رخ دهد.

VooTours مسئول پرداخت هیچ جریمه ای نخواهد بود اگر ما (شرکت) یا شما مجبور به لغو و یا هر گونه تغییر رزرو خود را به عنوان یک نتیجه از شرایط خارج از کنترل ما که ما و نه تامین کنندگان ما می تواند پیش بینی و یا اجتناب، حتی با تمام توجهات به عنوان مثال جنگ یا تهدید جنگ، اختلافات داخلی، اختلافات صنعتی، فاجعه طبیعی یا فعالیت های تروریستی.

VooTours LLC در ارائه خدمات مسافرتی مختلف صرفا به عنوان عامل نمایندگی تامین کنندگان مسافرت عمل می کند. VooTours LLC تضمین نمی کند و یا اطمینان حاصل می کند که خدمات ارائه شده توسط هر تامین کننده، و نه می تواند VooTours LLC تضمین و یا اطمینان حاصل شود که خدمات سفارش شده از طریق آن را تغییر نخواهد کرد و یا توسط یک تامین کننده اصلاح نمی شود. VooTours LLC برای هرگونه تغییری مسئولیتی نخواهد داشت، از جمله، اما نه به تغییرات قیمت، برنامه، تجهیزات، اقامت یا تخصیص صندلی برای هر خدماتی که پس از پرداخت برای چنین خدماتی رخ می دهد، محدود نمی شود. VooTours LLC تمام مسئولیتی در قبال اشتباهات یا تعصبات در رزرو، کرایه یا سایر اطلاعاتی که تحت کنترل آن نیست، رد می کند.

لینک به سایت های شخص ثالث

این وب سایت ممکن است دارای پیوندهایی به وب سایتهایی باشد که توسط احزاب غیر از Omeir.com اداره می شوند. این گونه پیوندها فقط برای راحتی شما ارائه شده است. Omeir.com چنین وب سایت هایی را کنترل نمی کند ، و مسئولیتی در مورد محتوای آنها ندارد. پیوند Omeir.com به چنین وب سایت هایی به معنای عدم تأیید مطالب در چنین وب سایت ها یا هرگونه ارتباط با اپراتورهای آنها نیست. Omeir.com مسئولیت هرگونه خسارت و خسارت وارده به هر نوع کار که در نتیجه انجام معاملات از طرف شما با هر وب سایت شخص ثالث یا اپراتور چنین وب سایت هایی ایجاد کرده است ، ندارد. دسترسی به سایر سایتهای اینترنتی مرتبط با سایت در معرض خطر کاربر است.

بدون استفاده غیرقانونی یا ممنوع

به عنوان یک شرط استفاده از این وب سایت، شما به Omeir.com قول میدهید که از این وب سایت برای مقاصد غیرقانونی یا ممنوع شده توسط این شرایط، شرایط و اعلامیه ها استفاده نکنید.

شما به طور خاص از استفاده از این سایت برای موارد زیر ممنوع است:

اقداماتی که بار غیر منطقی زیادی را به زیرساخت وب سایت تحمیل می کند ، از جمله اما محدود به "SPAM" یا سایر تکنیک های ارسال نامه انبوه از طریق پست الکترونیکی نیست. بارگیری ، ارسال ، ایمیل یا اطلاعات دیگری را ارسال کنید که طبق هیچ قانونی حق ارسال آن را ندارید. یا روابط پیمانکاری. نقض هرگونه قوانین محلی ، ایالتی ، ملی یا بین المللی قابل اجرا ، از جمله ، اما محدود به هر گونه مقرره ای که دارای قانون باشد ، محدود نیست.