نمایش یک نتیجه

ابوظبی صبح کویر سافاری

در یک سفر سافاری 4 ساعته از ابوظبی که زمان آن برای غلبه بر گرمای شدید کویر است ، از سه فعالیت هیجان انگیز کویر لذت ببرید. از بیابان به اردوگاهی به سبک بادیه بروید و از یک بند تپه 4 × 4 با بند انگشت سفید لذت ببرید. هنگامی که راننده چرخ می چرخد ​​، از تپه های شنی بالا بروید و به پایین سر بزنید و سپس به اردوگاه برگردید تا از دو ماجراجویی دیگر لذت ببرید. بر روی شتر سوار شوید و با تخته ماسه تپه های شنی را برطرف کنید تا سرخ شود و از دامنه های شنی تند و به سبک اسنوبرد بریزید.