نمایش یک نتیجه

دوو کروز ابوظبی

یک حقیقت باید برای همه بیفتد، مهم نیست که آیا شما یک محله یا یک توریست هستید. این تور به طور واقعی بر دو چهره متضاد امارات متحده عربی بازتاب می شود، که یکی میراث عربستان است که در آن ما را تا زمان شب عرب حمل می کند و طرف دیگر سکه فن آوری فوق العاده ای است، آسمان خراش ها و هر چیزی و هر چیزی که می توانید پیدا کنید در یک کشور جهان اول معاصر.