نمایش همه نتایج 2

سافاری کویر دبی - بهترین سافاری کویر دبی

این تور با وسایل نقلیه ما شروع می شود که شما را از خانه یا هتل خود انتخاب کرده و شما را به سمت حومه کویر سوار می کند. در اینجا سفر بیابانی خود را در 4 X 4 آغاز می کنید که شما را با یک سوار شدن به تپه غرق می کند.

سافاری کویر دبی - بهترین سافاری کویر دبی

این تور با وسایل نقلیه ما شروع می شود که شما را از خانه یا هتل خود انتخاب کرده و شما را به سمت حومه کویر سوار می کند. در اینجا سفر بیابانی خود را در 4 X 4 آغاز می کنید که شما را با یک سوار شدن به تپه غرق می کند.