بالون هوای گرم راس الخیمه

"با بالون سواری نفسگیر بر فراز مناظر خیره کننده راس الخیمه پرواز کنید. از یک پرواز آرام، صبحانه لذیذ و یک پرنده لذت ببرید.
Voutours Parasailing

رأس الخیمه پارسائی

"هیجان آسمان را با یک ماجراجویی پاراسلینگ در رأس الخیمه، امارات متحده عربی، تجربه کنید. بر فراز خلیج عربی اوج بگیرید و سرگرمی های نفس گیر را تجربه کنید.